Er samarbetspartner när det gäller finmekanik

Sodick aq300l

CNC-styrd 4-axlig trådgnist med linjärmotorer och automatisk trådträdning. Arbetsområde 300 x 200 x 200. Upplösning i axlarna 0,1 um. Vi har möjlighet att gnista ytor ned till c:a Ra 0,2 um. Maskinen har inbyggt camsystem.


Vi använder vår trådgnist mycket till att tillverka egna specialverktyg. Vi har bl.a utvecklat en egen metod för att tillverka fasonborrar helt i trådgnisten. Vi kan alltså få fram specialverktyg snabbt och till låg kostnad. I och med att vi har den möjligheten så kan vi tillverka kundernas detaljer både snabbare, billigare och med högre kvalitet.

På bilden ovan tillverkas en specialborr för ett säte i syrafast rostfritt stål.

this will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be empty