Er samarbetspartner när det gäller finmekanik

Kontakta oss

Mats Andersson
VD, Kvalitet, Teknik
Tel: +46 - 8 581 612 62
epost: mats.andersson@mecona.se

Joakim Grundfelt
Produktion, Inköp, Planering
Tel: +46 - 8 581 612 64
epost: joakim.grundfelt@mecona.se

Tommy Andersson
Verkstad, Teknik
Tel: +46 - 8 581 612 63
epost: tommy.andersson@mecona.se

Mecona Teknik AB 
Kraftvägen 16 
196 37  KUNGSÄNGEN 
Tel vxl: +46 - 8 581 612 60 
Fax: +46 - 8 581 612 68
epost: info@mecona.se

this will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be empty