Er samarbetspartner när det gäller finmekanik

CHIRON FZ 12 KS

5-axlig höghastighets fleroperationsmaskin med svarvspindel och stångmagasin. Den har 24000 rpm i frässpindeln, 4500 rpm i svarvspindeln. Verktygsmagasin för 48 verktyg (HSK50). Snabbmatning 70 m/min och 2g i acceleration. Maskinen är också försedd med ett skruvstycke och en dubb placerad på en svängaxel som möjliggör komplettbearbetning.Svarvning.


Fräsning.


Hämtning av detalj med skruvstycket och kapning.


Färdigbearbetning av detaljens baksida i skruvstycket.


Detalj tillverkad i vår FZ 12 KS.

this will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be empty