Er samarbetspartner när det gäller finmekanik

Zeiss Contura

CNC-styrd koordinatmätmaskin med scanning. Arb.område 700*700*600. Automatisk mätspetsväxling. Noggrannhet 1.7 um +L/350. Mäthuvud VAST XXT, roterbart i två axlar. Mjukvara Calypso med mätning mot cadmodeller.this will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be emptythis will be empty